We care

In alle projecten van Oryx, dragen we de grootste zorg voor mensen en voor de omgeving waarin ze wonen, werken en leven. We streven ernaar kwalitatief hoogstaand en duurzaam wooncomfort te creëren, met behoud van groen en respect voor de historiek van bestaande gebouwen. Zo geven we oude stadsbuurten een nieuwe dynamiek geven, over de generaties heen. Ontdek hier onze zorgzame aanpak.

Activiteit

Brownfield ontwikkeling

Vele steden dragen nog de erfenis met zich mee van een industrieel verleden. Bij Oryx focussen we op het saneren en transformeren van de sites tot nieuwe, levendige stadswijken. Als onderdeel van Square Group hebben we alvast de expertise in huis om vervuilde industriële brownfields aan te pakken en ze duurzaam vorm te geven.

Tondelier als pionieer

In onze projecten

Bij onze nieuwe projecten gaan we resoluut voor het realiseren van bijna-energie-neutrale woningen (BEN). Dankzij een doorgedreven isolatie besparen toekomstige bewoners zo maximaal op energie en zijn ze, mede door een uitgekiende ventilatie en zonnewering, zeker van een comfortabel wooncomfort, in alle seizoenen. Daarnaast werd er ook een aansluiting op het warmtenet voorzien, om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van CO2 te reduceren. Het is dus goed voor het milieu! Deze maatregelen helpen de energiekosten onder controle te houden, wat dan weer goed is voor de bewoners.

We engageren ons om de duurzaamheidsmeter die voor grote stadsprojecten zoals Tondelier wordt opgemaakt nauwgezet te volgen. Dit instrument maakt duurzame inspanningen meetbaar, voor alle betrokken partijen die bij een ontwikkeling betrokken zijn.

Niet alleen bouwen we op Tondelier duurzame woningen, we integreren ze in één van de grootste groene longen van Gent. Deze autoluwe omgeving met oog voor optimale benutting van de publieke ruimte in een mix van residentiele, commerciële en sociale bestemmingen is zo een uniek project in Europa.

Innovatie en duurzaamheid, hand in hand

In onze materialen

Op basis van de kennis opgebouwd binnen de groep, maken we op onze projecten gebruik van innovatieve technologieën en duurzame materialen. Zo werd op Tondelier gebruik gemaakt van Zerocem, oftewel beton op basis van 100% gerecycleerde producten. Zerocem is daarmee letterlijk en figuurlijk het fundament van onze duurzaamheidsambities.

Geïntegreerde Gentsche geschiedenis

In onze renovaties

Duurzaam ontwikkeling is voor Oryx meer dan alleen energiezuinige nieuwbouwprojecten lanceren. Aangezien Oryx focust op de herontwikkeling van bestaande sites, wordt er steeds gekeken hoe we die geschiedenis op een respectvolle manier kunnen integreren in de projecten. Op deze manier behouden onze projecten steeds hun historische identiteit. Op het project in Leiekouter werden zo de historische woningen achter de gevels van het voormalige Hotel Le Grand in de Nederkouter gerestaureerd. Deze luxueuze woningen vormen zo het pronkstuk van een fantastisch nieuwbouwproject, waar we vandaag nog steeds baden in de weelde van het Gentse verleden.